CSR

CSR är ett centralt tema i PAT Europe:s policy. Vårt huvudkontor är helt energineutralt, vi erbjuder en arbetsplats till personer med ogynnsam ställning på arbetsmarknaden och vi ger – som erkänt utbildningsbolag – eleverna möjlighet att bygga upp arbetslivserfarenhet inom vår organisation.
  
Energinutralt
I och med byggandet av vårt nya huvudkontor sökte vi efter nya möjligheter att så mycket som möjligt använda energi mer effektivt. Efter undersökning av Visser elektrotechniek kom vi till glädjande slutsatsen att vi kunde arbeta helt energineutral.
 
Att PAT Europa nu verkar helt energineutral beror på solenergisystem baserat på den världsomfattat testade SolarEdge-tekniken. Detta system – bestående av 336 solpaneler – placeras i öst-västlig ordning. Denna ordning säkerställer en konsekvent kraftutveckling under hela dagen. En trevlig distribution för toppstunder på morgonen – då fordonsvagnparken laddas – och de toppstunder på eftermiddagen – då de elektriska truckarna och staplarna står på tur. Dessutom är hela lagret utrustat med energieffektiv LED-belysning.
 
Personer med ogynnsam ställning på arbetsmarknaden
Vi finner det viktigt att som grossist bidra socialt. Därför erbjuder vi en arbetsplats till personer med ogynnsam ställning på arbetsmarknaden. Vi gillar att vi kan göra en skillnad på detta sätt.
 
Det finns också ett partnerskap med ett antal skyddade verkstäder i regionen för att också kunna erbjuda något till denna grupp människor. De utför veckovisa packningsarbetsverksamheter för oss.
 
Godkändt utbildningsföretag
PAT Europa erbjuder elever möjlighet att bygga upp arbetslivserfarenhet inom vår organisation. Det finns möjligheter på olika avdelningar att följa både en BOL (yrkesutbildning) som BBL (professionell assistans) praktik. På grund av den platta organisationsstrukturen så lär sig eleverna inte bara olika materiella arbetsaktiviteter men också hur du agerar inom en organisation och hur du hanterar kollegor.

Företagets sociala överensstämmelseinitiativ
På grund av PAT Europa:s verksamhet i Asien så tar organisationen del i Business Social Compliance Initiative (BSCI). Detta initiativ har som mål att garantera bra anställningsomständigheter. Härmed kan följande övervägas:
 
  • Förutsättningar  för säkert och hälsosamt arbetsmiljö
  • Inget tvingat arbete och/eller barnarbete
  • Betalning av åtminstone garanterad minimilön
  • Anställningsvaraktighet och övertid
  • Reglerat deltagande
Vi tycker att det är viktigt att vi inte bara har en CSR inom den egna organisationen utan också där det är möjligt i andra industrier som vi kommit i kontakt med. 

Inloggning


Glömt ditt lösenord?

Glömt lösenord


On the 5th, 6th and with a phase-out of the 9th of December we are occupied with the yearly inventory.
Please take this into account with your orders, we are not able to send out goods on these dates.